Van Bers. Bouwkundig advies- en tekenbureau helpt u bij het managen, leiden en begeleiden van ieder bouw- en beheerproject, met name voor langer lopende projecten en op interim-basis.

Wij werken volgens uw bedrijfscultuur en voelen ons verantwoordelijk voor iedere stap in het bouwproces. Tot en met de oplevering. Met onze bouwtechnische ervaring en kennis van inkoop, contracten, kostenbewaking en andere managementtaken tijdens een bouwproces helpen wij u verder.

Bouwbegeleiding

U kunt ook kiezen voor begeleiding van onderdelen in het bouwproces. Als bouwbegeleider opereren wij dan binnen de afspraken in het belang van de opdrachtgever. Zo stemmen wij de werkzaamheden van de architect, adviseurs, overheidsinstanties en aannemers met elkaar af. Ook controleren wij of alle werkzaamheden volgens de contracten worden uitgevoerd en adviseren wij de opdrachtgever bij eventuele afwijkingen.

Tot onze diensten behoren ook het controleren en beoordelen van de planning, eventuele meer- en minderwerken, de termijnen, kwaliteitszaken en overige bouwtechnische werkzaamheden.