Van Bers. Bouwkundig advies- en tekenbureau geeft uw plannen vorm. Wij kunnen u in elk stadium van uw bouwplannen en gebouwenbeheer verder helpen.

Technische omschrijvingen

Het uitwerken van uw verbouwingsplannen naar een duidelijk plan voor de aannemer. In de werkomschrijving nemen wij alle aspecten mee, zodat u en de aannemer duidelijk is wat er van elkaar verlangd wordt.

 

Bouwbegeleiding

Als onderdeel van het totale pakket, maar ook uitsluitend gebruik maken van onze diensten voor bouwbegeleiding is mogelijk.

 

Bouwkundige inspecties en keuringen

Met een inspectie brengen wij de huidige staat van de woning of het bedrijfspand in kaart. De bouwkundige keuring kan bestaan uit:

  • Inspecties t.b.v. meerjaren onderhoudsplanningen
  • Bouwkundige keuringen voor aankoop en verkoop
  • Oplevering nieuwbouw

Met een keuring brengen wij de huidige staat van de woning of het bedrijfspand in kaart. De bouwkundige keuring kan bestaan uit:

  • NHG keuringen
  • Bouwkundige keuringen voor aankoop en verkoop
  • Oplevering nieuwbouwBouwkundig tekenwerk

Voor de omgevingsvergunning zijn bouwkundige tekeningen een onmisbaar onderdeel. Wij werken uw verbouwingsplannen uit. Dat kan op basis van bestaande bouwtekeningen of nieuwe metingen.

 

Kostenramingen

Wij berekenen voor u wat uw verbouwing of nieuwbouw kost.

 

MJOP (meerjaren onderhoudsplanningen)

Met een meerjaren onderhoudsplan weet u waar u aan toe bent. Wij stellen MJOP ’s op voor woningbouwverenigingen, beheerskantoren, VvE’s en particuliere woningbezitters.

 

Omgevingsvergunning / bouwvergunning

De omgevingsvergunning is de opvolger van de bouwvergunning. Wilt u een pand of huis bouwen? Of verbouwen? Wilt u bomen bij uw bedrijf omhakken? Dan heeft u daarvoor een omgevingsvergunning nodig. Wij helpen u bij het aanvragen van de omgevingsvergunning zodat u plannen vlot uitgevoerd kunnen worden.

 

Onderzoek en rapportages

Wij geven regelmatig een second opinion over de geleverde kwaliteit van verbouwingen.